ถูกตรวจสอบ
9 เม.ย.

เช่าจาก
฿ 420,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 44,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
11.4% / ปี
ถูกตรวจสอบ
9 เม.ย.

เช่าจาก
฿ 420,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 44,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
11.4% / ปี
Book Now
Thumb 70545
Thumb 70546
Thumb 70540
Thumb 70530
Thumb 70531
Thumb 70532
Thumb 70533
Thumb 70534
Thumb 70535
Thumb 70536
Thumb 70537
Thumb 70538
Thumb 70539
Thumb 70541
Thumb 70542
Thumb 70543
Thumb 70544
Thumb 70547
Thumb 70548
Thumb 70549
Thumb 70550
Thumb 70551
Thumb 70552
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
01:10 AM
firedev