ถูกตรวจสอบ
4 ก.ย.

เช่าจาก
฿ 294,000 — 672,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 19,500,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
18.0% / ปี
ถูกตรวจสอบ
4 ก.ย.

เช่าจาก
฿ 294,000 — 672,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 19,500,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
18.0% / ปี
Book Now
Thumb 88855
Thumb 88847
Thumb 88853
Thumb 88852
Thumb 88838
Thumb 88839
Thumb 88840
Thumb 88841
Thumb 88842
Thumb 88843
Thumb 88844
Thumb 88845
Thumb 88846
Thumb 88848
Thumb 88849
Thumb 88850
Thumb 88851
Thumb 88854
Thumb 88856
Thumb 88857
Thumb 88858
Thumb 88859
Thumb 88860
Thumb 88861
Thumb 88862
Thumb 88863
Thumb 88864
Thumb 88865
Thumb 88866
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
09:52 AM
firedev