ถูกตรวจสอบ
23 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 680,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
31.3% / ปี
ถูกตรวจสอบ
23 มิ.ย.

เช่าจาก
฿ 680,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 26,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
31.3% / ปี
Book Now
Thumb 95547
Thumb 95527
Thumb 95528
Thumb 95530
Thumb 95531
Thumb 95532
Thumb 95533
Thumb 95534
Thumb 95535
Thumb 95536
Thumb 95537
Thumb 95538
Thumb 95539
Thumb 95541
Thumb 95542
Thumb 95543
Thumb 95544
Thumb 95545
Thumb 95546
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
10:32 AM
firedev