ถูกตรวจสอบ
10 ก.พ.

เช่าจาก
฿ 25,000 — 65,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 4,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
8.5% / ปี
ถูกตรวจสอบ
10 ก.พ.

เช่าจาก
฿ 25,000 — 65,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 4,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
8.5% / ปี
Book NowTopMapGallery
เช่าจาก
฿ 25,000 — 65,000 บาท / เดือน
ขาย
฿ 4,000,000 บาท
การกลับมาของเงินลงทุน
8.5% / ปี
ถูกตรวจสอบ 10 ก.พ.
Investments deals
เวลาในจังหวัดภูเก็ต
09:45 AM
firedev